Postępowanie 08/2021

Tryb udzielenia zamówienia:  Tryb podstawowy; na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy PZP. Nazwa: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji energii dla obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek Do...
Translate »
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status