Postępowanie 06/2021

Tryb udzielenia zamówienia:  Tryb podstawowy; na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy PZP. Nazwa: Kompleksowe utrzymywanie w należytej czystości i stanie higieniczno – sanitarnym Obiektów w Ośrodku Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Targówek Do pobrania:...
Translate »
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status