Postępowanie nr 17/2022

Tryb udzielenia zamówienia:  Tryb podstawowy bez negocjacji Nazwa: Zakup i dystrybucja energii cieplnej dla obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek Do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu Dokumenty postępowania Wyjaśnienie treści SWZ cz.1...
Translate »
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status