„Aktywny Senior”

Oferta OSiR

Zajęcia gimnastyki w wodzie dedykowane są dla osób, które ukończyły 60 rok życia i chcą zadbać o poprawę sprawności fizycznej. Zajęcia odbywają się na pływalni Polonez.
Zajęcia są odpłatne – 12 zł za 1 zajęcia.
Zapisy od 29 marca 2023 tylko telefonicznie: 22 462 65 84.
Poniedziałki
Wtorki
Środy
Czwartki
Piątki
Harmonogram zajęć od 03.04.2023 r. do 23.06.2023 r.
godz. 15:30
godz. 13:30
godz. 13:30
godz. 15:30
godz. 13:30

Informacje dla uczestników

1. Uczestnik może brać udział w zajęciach 1 raz w tygodniu po 30 minut, w grupach do 15 osób.
2. Czas pobytu uczestnika na pływalni wynosi 60 minut. Po przekroczeniu tego czasu naliczana jest opłata zgodnie z cennikiem.
3. Do udziału w zajęciach wymagane jest:

  • ukończone 60 lat,
  • posiadanie legitymacji emeryta-rencisty,
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych lub podpisanie oświadczenia, że uczestnictwo w zajęciach odbywa się na własną odpowiedzialność.

4. Dwukrotna nieusprawiedliwiona nieobecność skutkuje wykreśleniem z listy zajęć i wpisaniem osoby z listy rezerwowej.

Translate »
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status